Uslovi za vraćanje robe

Proizvodi oglašeni na sajtu www.decijiizlog.com  podležu garanciji propisanoj Zakonom o zaštiti potrošača u trajanju od 24 meseca ukoliko se njima rukovalo u skladu sa propisanim načinom korišćenja. Takođe, u skladu sa navedenim zakonom kupac može ostvariti svoje pravo vraćanja robe za koju je prodavac dužan da mu vrati novac za proizvod u punom iznosu (neuključujući troškove dostave, transporta i sl.)Ukoliko je roba koju dostavlja kurirska služba (AKS) oštećena u transportu kupac je dužan da u roku od 24 časa o tome obavesti kurirsku službu. U slučaju oštećenja nastalog prilikom dostave od strane firme KOSA d.o.o. kupac takođe ima obavezu da to u roku od 24 časa od trenutka isporuke prijavi oštećenje, ovom prilikom firmi KOSA d.o.o. kako bi ostvario svoje zakonsko pravo zamene oštećene robe.Kupac zadržava pravo da u roku od 14 dana izvrši povraćaj robe bez navođenja razloga pri čemu je poželjno da u skladu sa dobrim moralnim i poslovnim običajima robu dostavi u originalnoj ambalaži bez tragova korišćenja.Ukoliko kupac ima dodatnih pitanja u vezi sa garancijom ili  postupkom reklamacije može se obratiti na e-mail adresu [email protected], na telefon 069 / 429 – 61 – 66   ili pismenim putem na adresu KOSA d.o.o. ,Bežanijskih ilegalaca 56, 11000 Beograd.